contact

P&P CITO – Serwis sprzętu medycznego
assistance
OFFICE:
biuro@ppcito.pl
+48 61 307 01 97
SALES:
handel@ppcito.pl
+48 60 177 44 45
+48 510 094 907
+48 512 948 284
SERVICE & TECHNICAL SUPPORT:
serwis@ppcito.pl
+48 508 562 448
+48 797 503 450
+48 510 095 700

POZNAŃ

ul. Kopanina 79
60-105 Poznań

+48 61 307 01 97
+48 61 610 03 65
+48 512 298 160
+48 601 774 445

WARSZAWA

ul. Słomińskiego 1
00-204 Warszawa

+48 22 295 13 27
+48 22 295 13 70
+48 510 094 907
+48 224 346 601
+48 797 503 444

GLIWICE

ul. Jasnogórska 9
44-100 Gliwice

+48 32 411 11 60
+48 32 411 11 60
+48 508 562 448

WROCŁAW

Ul. Kościuszki 113/1U
50-442 Wrocław

+48 71 707 14 25
+48 601 774 445

TORUŃ

+48 56 647 27 70
+48 51 527 26 31
+48 601 774 445

LUBLIN

+48 81 565 02 29
+48 815 650 229
+48 510 094 907

ŁÓDŹ

+48 42 203 11 40
+48 510 094 907

KRAKÓW

+48 12 345 03 18

Zarejestrowana w: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań pod numerem KRS: 0000375096 . Kapitał zakładowy 50.000 PLN